?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Apr. 26th, 2011

Nėra kito kelio, tik žemėje išmintas, ir nėra pėdų jam minti, kaip tik tavo paties. Nėra kito kelio, tik tas, kuriuo eini, ir nėra kitų kojų juo eiti, kaip tik tavo paties. Nėra kito tikslo, tik tas, kurį pasirinkai, ir nesvarbu, ką renkiesi - jis jau įaustas žolėse ir voratinkliuose. Savo balsu šnekėk, ir tavo balsu prašneks žemė. Savo akim matyk, ir būsi dangaus pamatytas. Palinkėk geros dienos bitei, ir visas pasaulis palaimins tavo darbus.

Galvoju šiandien apie profesinius levelius. Išreikšti žodžiais tai, kuo naudojiesi instinktų lygmeny ir perduoti tai kitiems? Aha, o kada ir kam? Tikriausiai tai ir yra svarbiausia - mokėjimas atskirti. Ar visgi sugebėjimas apsieiti be šnekų turi daugiau privalumų? Juk neretai suformuluotas pojūtis netenka savo galios... Mokytis ar ignoruoti? Takai takeliai tinklais, kuriuo mėšlavabaliui paristi savo kamuoliuką?

Einu, išsimaudysiu. Miestas nevertas, kad neščiau į jį miško kvapą. :)

Comments

( 3 comments — Leave a comment )
ashtroka
Apr. 27th, 2011 04:06 am (UTC)
Stipriai...
Ir tos jėgos galima pavydėti.
mishraine
Apr. 27th, 2011 06:06 am (UTC)
Nėr ko pavydėti, tu ne mažiau jėgos turi.

Vakar gegutė mane vėl be pinigėlių užkukavo. Bet su kava. :)
ashtroka
Apr. 27th, 2011 07:10 pm (UTC)
:)
Pasisekė kukutės dar nesutikti, bet nuo lemties nepabėgs nei vienas - užkukuos taip, kaip reikės, nesvarbu, ko norėtume mes :)
( 3 comments — Leave a comment )