?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Dieviški išminties perlai 5

Kam reiks - išgirs ir tylintį, kas nenorės - neklausys ir kalbančio.

Comments

( 4 comments — Leave a comment )
grumlinas1
Apr. 26th, 2011 08:44 pm (UTC)
Gili mintis. Rimtai.
mishraine
Apr. 27th, 2011 06:08 am (UTC)
Mhm, du kastuvus sulaužiau, kol atkasiau. :)
O jei rimtai - atkirpau nuo minčių apie levelius.
grumlinas1
Apr. 27th, 2011 07:02 am (UTC)
Gyvatvorių gražintoja ;)
mishraine
Apr. 27th, 2011 02:36 pm (UTC)
Aha :)
( 4 comments — Leave a comment )